Tuesday, June 30, 2015

TERIMA KASIH PENAJA DAN RAKAN STRATEGIK SPORTS FEISTA@FSR 2015

PENAJA 
RAKAN STRATEGIK


SPORTFIESTA@FSR 2015: BERLANSUNG DENGAN JAYA
SportFiesta@FSR merupakan cetusan idea penulis bagi pelajar yang mengambil kursus SMG252-Pengurusan Acara.  Program ini merupakan acara wajib yang perlu dianjurkan oleh pelajar bagi melengkapkan penilaian berterusan kerja kursus.

SportsFiesta@FSR merupakan satu konsep acara yang menggabung dan menghimpun semua acara pelajar di Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UITM Shah Alam dibawah satu nama. Kesemua program yang dikenalpasti telah dijadualkan berlangsung selama tiga hari dan melibatkan pelabagi program pelajar dari SR241 dan SR243 bagi semester ini.

Adalah diharapkan melalui pengenalan kepada SportFiesta ini boleh diteruskan dimasa akan datang dimana ianya dapat membantu melancar dan mengkoordinasi semua acara pelajar dalam masa yang sama. Dari aspek penganjuran pula pengurusan venue, peralatan, persiapan, teknikal dan penajaan boleh diuruskan oleh pelajar SMG252 manakala urusan pengisian program diuruskan secara fokus oleh semua program yang dijemput bernaung dibawah SportsFiesta@FSR.

TERIMA KASIH KEPADA SEMUA YANG MENJAYAKAN SPORTS FEISTA@FSR JUMPA LAGI 2016.

Saturday, September 13, 2014

DASAR & STRUKTUR ORGANISASI SUKAN DI MALAYSIA: SAYA TAK TAU CIK......

Lakaran kuliah tempoh hari

Sebagai seorang pelajar yang mengikuti kursus berkaitan sukan dan rekreasi seharusnya mereka didedahkan dengan maklumat penting yang berkaitan dengan pengurusan dan pembangunan sukan di Malaysia. Memahami wujudnya dasar sukan yang menjadi tunjang utama kepada pembangunan sukan di Malaysia adalah satu wajib. Mengetahui dengan tepat agensi utama yang berkaitan dan bertanggungjawab kepada pembangunan sukan bukan menjadi soal harus tetapi wajib diketahui.

Berkesempatan menguji pengetahuan pelajar berkaitan pekara diatas, begitu mengejutkan hampir satu kelas tidak mengetahui bahawa di Malaysia ada Dasar dan juga Akta berkaitan Sukan. Bila ditanya lagi mengenai agensi berwajib yang bertanggungjawab pastinya mereka mengenali KBS, nasib baik mereka tahu. Tetapi maklumat itu hanya setakat tahu wujudnya KBS, lebih dalam mengenainya dan apakah agensi lain di bawahnya juga mengecewakan.

 Bertanya pula mengenai dasar dan akta yang ada maka terlopong mulut masing-masing nak menjawabnya. Rata rata mereka yang mengikuti pengajian sukan ini tidak didedah dan diberikan pengetahuan yang secukupnya berkaitan Pengurusan dan Pembangunan Sukan di Malaysia.

Nampaknya isu ini bukan berlaku hari ini tetapi sudah berlaku sejak beberapa generasi graduan. Maka adalah menjadi tanggungjawab pihak berkaitan dengan pembangunan kursus untuk sama-sama melihat bahawa penekanan asas kepada memahami pengurusan dan pembangunan sukan di Malaysia perlu dimasukkan sebagi topik penting dalam mana-mana kursus yang dirasakan relevan seperti kursus berkaitan Pengurusan Sukan, Sejarah Perkembangan Sukan mahupun dalam Sosiologi Sukan.

Janganlah dilihat pekara asas ini sebagai soal remeh kerana ini membayangkan generasi pelajar yang mengambil jurusan sukan ini hanya perlu tahu ilmu-ilmu yang diceduk dari barat sahaja sehingga memendam pengetahuan penting berkaitan pengurusannya di Malaysia. Jika  dibaca dalam salah satu initipati penting strategi dasar sukan negara dengan jelas menyatakan kewujudan kursus berkaitan sukan adalah bagi menyediakan tenaga kerja professional dalam bidang ini. Maka memahami dan menyokong aspirasi dan hala tuju Dasar Sukan Negara juga adalah satu kewajipan bagi semua mereka yang mengikuti kursus dalam bidang ini.

Thursday, October 24, 2013

KESIHATAN DAN KECERGASAN

Kesihatan dan Kecergasan adalah disiplin bidang yang memberi tumpuan kepada interaksi aktiviti senaman, pemakanan dan kesihatan. Beberapa penemuan kajian telah mendapati punca  penyakit adalah disebabkan oleh gaya hidup manusia. Program secara klinikal dalam bidang ini memberikan kemudahan dan personel yang terlatih untuk menilai faktor risiko penyakit dan mencadangkan perubahan gaya hidup yang sesuai diamalkan bagi mengurangkan risiko penyakit. Penyelidikan dalam bidang ini dan fisiologi senaman menunjukkan bahawa aktiviti senaman, makanan dan pengawalan stress meyumbang kepada tahap kesihatan yang baik bagi individu. 


Objektif utama pengkaji dan pengamal dalam bidang ini adalah untuk meningkat jangka hayat manusia dan kualiti kehidupan. Beberapa hasilan penyelidikan menunjukkan senaman dalam tahap biasa dapat membantu meningkat objektif yang dimaksudkan. Kajian ini juga menyatakan semua gaya hidup yang mengamalkan aktiviti dalam tahap yang sama secara kerap dapat membantu mengurangkan risiko serangan jantung ke tahap 25% atau lebih dan dalam masa yang sama  menambah umur dalam jangka hayat seseorang individu.

Satu lagi objektif pengamal dalam bidang ini juga berperanan memberi perskripsi aktiviti senaman yang selamat dan berkesan. Mereka dapat mengenalpasti frekuensi, durasi dan intensiti latihan yang bersesuaian serta menepati tujuan yang dikehendaki. Pengamal ini juga sedar mengenai kesan latihan hanya akan berlaku apabila kaedahnya dilaksanakan dengan betul. Dalam latihan aerobik  seseorang individu yang sihat perlu berlatih pada tahap 70% hingga 90 % kadar nadi maksimum (220-age) yang juga dipadankan dengan tahap umur individu. Satu pekara yang perlu juga kita tahu, seseorang individu itu akan menjadi lebih cergas jika mereka bersenam pada tahap intensiti yang lebih tinggi dari kebiasaan, kaedah ini membantu mereka mencapai kadar nadi yang lebih rendah apabila  mereka telah mencapai tahap kecergasan yang tinggi.

Bermula pada era tahun 1980 di Amerika hospital dan pusat kecergasan mula membangunkan aktiviti yang cenderung menerapkan budaya aktiviti senaman sebagai kunci utama ke arah tahap kesihatan, rehabilitasi dan produktiviti yang lebih baik. Kini di Malaysia kesedaran kepada kepentingan kesihatan dan kecergasan juga memperlihatkan trend ini sudah mula diterima dan mendapat tempat dikalangan masyarakat. Komitmen agensi berwajib dalam kepentingan kesihatan masyarakat juga dilihat amat positif bagi membudayakan kesihatan yang baik melalui aktiviti kecergasan dan fizikal.

Yop: Anima Sana in Copore Sano, "A sound mind in a healthy body."

Wednesday, October 23, 2013

PSIKOLOGI SUKAN

Psikologi sukan secara teorinya perlu dilihat mempunyai dua perspektif yang berbeza dimana objektif pertamanya adalah bertujuan untuk memahami kesan psikologi terhadap tingkah laku atlet dalam sukan. Untuk memahami hubungan tingkahlaku yang dimaksudkan pengkaji dalam bidang ini menjalankan kajian untuk memahami mengenai kesan pengaruh personaliti, keyakinan diri, motivasi, gementar dan juga kesan penglibatan atau penolakan dari terlibat dalam sebarang aktiviti sukan.

Objektif yang kedua pengkaji dalam bidang ini  sangat berminat dalam peningkatan psikologi yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia melalui penglibatan mereka dalam aktiviti fizikal dan sukan. Pendekatan ini boleh dilihat sebagai satu petunjuk dan perubahan positif yang berlaku dalam diri atlet dalam menghadapi cabaran dan mengatasi tekanan, gementar, potensi kekasaran, keyakinan dan pembangunan kendiri yang boleh menjadi pemangkin kepada penglibatan berterusan dalam aktiviti fizikal dan sukan. Beberapa penemuan kesan psikologi ini memberi manfaat kepada penglibatan dalam aktiviti sukan. Salah satunya seperti peningkatan keyakinan diri  dan kefahaman konsep kendiri yang dapat membantu pengekalan penglibatan seseorang dalam aktiviti sukan.

Terdapat tiga cabang utama bagi pengamal psikologi sukan iaitu klinikal, pendidikan dan penyelidikan. Sebagai seorang pengamal psikologi perlu mempunyai latarbelakang akademik yang berkaitan dengan psikologi, psikiatri dan bidang berkaitan. Pengamal juga  perlu mempunyai pengalaman bekerja dengan atlet dan jurulatih. 

Dua badan awal yang utama dan bertindak sebagai badan professional dalam bidang psikologi sukan di dunia adalah North American Society for Psychology of  Sports & Physical Activities (NASPSPA) dan Association for the Advancement of Applied Sports Psychology (AAASP).  Kedua-dua badan ini diiktiraf oleh American Psychology Association (APA) dan  juga mengiktiraf psikologi sukan sebagai salah satu sub disiplin dalam bidang psikologi.

Yop: Sedang meningkatkan keyakinan diri dan perubahan sikap melalui penulisan..

Tuesday, October 22, 2013

FISIOLOGI SENAM

Fisiologi senam adalah satu disiplin bidang yang bertumpu kepada kajian proses fisiologi badan manusia yang membantu dalam setiap lakuan pergerakan. Bagi memahami situasi ini dengan lebih mendalam pengkaji melakukan kajian mengenai saraf otot, sistem kardiovaskular dan sistem respiratori manusia. Kefahaman mengenai bagaimana sistem ini berfungsi dan bertindak balas bagi memenuhi keperluan fizikal menjadi penyebab utama bagi pengkaji dalam bidang ini.

Tumpuan utama pengkaji adalah ingin memahami bagaimana badan menghasil dan meningkatkan keupayaan tenaga, membekalkan nutrient, perkumuhan, melepaskan haba dan adaptasi otot terhadap rejim latihan. Melalui kajian yang dijalankan ini pengkaji dalam bidang ini sentiasa mencari kaedah yang paling berkesan dalam teknik latihan serta faktor-faktor yang menjejaskan kesihatan melalui kefahaman yang baik  mengenai fisiologi dan mekanisma biokimia yang berkaitan dengan kekuatan, kuasa dan ketahanan otot.

Bagi mereka yang pernah mempelajari kursus ini ianya menuntut asas pengetahuan yang baik dalam ilmu fizik, kimia, biokimia, anatomi dan juga biologi,

Yop: Mahu jadi Exercise Physiologist..............

Monday, October 21, 2013

KONSEP PEMASARAN SUKANPemasaran adalah merupakan fungsi  organisasi dan rangkaian  proses bagi mencipta, berkomunikasi, dan menghasilkan nilai kepada pelanggan, rakan kongsi dan masyarakat  amnya serta mengurus perhubungan dengan pelanggan yang memberi faedah kepada organisasi tersebut dan mereka yang berkepentingan (AMA).  

Jika diamati konsep Pemasaran Sukan ini adalah berdasarkan konsep pemasaran yang menggunakan platform aktiviti sukan untuk tujuan keuntungan. Pemasaran juga boleh didefinasikan sebagai satu aplikasi konsep pemasaran untuk produk sukan dan perkhidmatan serta pemasaran produk-produk bukan sukan melalui organisasi untuk sukan. Pemasaran sukan itu mempunyai dua ciri utama iaitu:


  • Aplikasi amalan pemasaran umum untuk produk sukan berkaitan dan  perkhidmatan 
  • Pemasaran produk pengguna dan industri yang lain atau perkhidmatan melalui sukan

Dua aspek penting yang perlu diketahui bagaimana pemasaran sukan dilaksanakan adalah:

  • Pemasaran produk dan perkhidmatan sukan secara langsung  kepada pengguna sukan termasuk peralatan sukan, pertandingan profesional, acara sukan dan kelab-kelab tempatan. Contoh yang mudah termasuk pengiklanan pasukan dalam bentuk aksi, publisiti untuk menggalakkan atlet, menjual tiket bermusim, dan membangunkan produk berlesen seperti pakaian sukan untuk dijual. 

  • Pemasaran melalui (through) sukan yang berlaku apabila produk dipasarkan melalui hubungan dengan aktiviti sukan. Contoh: seorang atlet profesional menjadi duta atau “endoser” minuman isotonik sukan, syarikat kormesial yang menaja acara sukan, atau bahkan sebuah syarikat produk makanan sukan mengatur dan  mempunyai hak eksklusif untuk menyediakan  produk itu di venue-venue sukan.


 Yop: Pemasaran Sukan, adakah ianya satu eksploitasi keuntungan  melalui sukan?